İzmir Çıkışlı Kültür Turları

Kültür turları İzmir çıkışlı Kültür turları

  1. Ana Sayfa
  2. İzmir Çıkışlı Kültür Turları

İzmir Çıkışlı Karadeniz Turları - Gap Turları- İstanbul Turları - Pamukkale Turları


Kültür turizmini tanımlamadan önce kültür kavramı üzerinde durmak yerinde olacaktır. Kültür sözcüğünün kısaca tarihçesinden bahsetmek gerekirse, kelime, Latincedeki „Cultura‟ ya da „Colere‟ ediminden kaynaklanmaktadır. Klasik Latince‟de bu terim bakmak‟ ya da „yetilştirmek‟ anlamına gelmektedir. Tarımsal anlamda ekip biçmek, sürmek ve ürün yetiştirmek Ģeklinde kullanılan „Cultura‟nın, ilk kez insan deneyimi ve onun yaşama tarzı olarak anlam kazanması, Almanya‟da 1750 tarihinden sonra ortaya çıkan gelişmeler sonrasına rastlamaktadır. Kavram, önceleri (18. yüzyılın sonunda) insanın zihinsel kapasitesinin yarattığı bir değer olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1843‟de Gustav Klemn tarafından yazılan „İnsanlığın Genel Kültür Tarihi‟ adlı kitapta „Kültür‟ sözcüğüne, çok açık ve net bir Şekilde, bir insan topluluğunun yetenek ve becerileri, sanatları ve gelenekleri olarak topyekün yaşama tarzı şeklinde anlam kazandırılmıştır. Kültür Turlarının esasını da bu yaşam tarzı oluşturmaktadır. Çeşitli uygarlıkların beşiği olan türkiye de kültür turizm kaynakları açısından çok zengindir. Bu çerçeve martı tur tuizm olarak kültürümüzü tanımak yore insanları gibi davranıp o yöreyi yaşatmak kültür turları ile mümkün olumuştur. Martı Tur ile Karadeniz Turları turlarında mıhlama yiyebilir, Gap Turları Turlarında Sıra gecesinde billikte aynı tabaktak yemek yiyebilir, Kıbrıs TurlarıTurlarında çıkartma askerlerimizin ve kıbrıslı mücahitlerin yaşadıklarına ortak olabilir, denizli pamukkale Turları turumuzda pamuklu dokumalar ile donanabilir, İstanbul turlarımızda müzelerin ve dini merkezleri ziyaret edebilir, Bursa uludağ turlarında kayak yapabilir, Efes Turları te arkeolojik eserler ile yaşanmışlıkları tadabilir, Gelenek görenek ve inaçları tadabilirsiniz.